Landmark không ngừng nỗ lực giúp khách hàng định hướng những khó khăn trong suốt quá trình di chuyển sang Úc và tái lập cơ sở kinh doanh tại đây. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng kết nối với những chuyên gia tư vấn hàng đầu và cung cấp tất cả nguồn lực cần thiết để quá trình di trú diễn ra suôn sẻ. Landmark thực sự là nơi cung cấp “dịch vụ tổng hợp và toàn diện”, hỗ trợ chuyển giao tiến trình kinh doanh hiệu quả với những kế hoạch chiến lược phát triển hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài nhằm tìm kiếm những cơ hội phát triển khả thi nhất tại Úc, giúp tiến trình và kế hoạch kinh doanh của khách hàng đạt hiệu quả ở mức cao nhất. Với kinh nghiệm chuyên sâu về thị trường kinh doanh, chúng tôi luôn hỗ trợ và tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các thị trường Châu Á.

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Tư vấn Tái lập cơ sở kinh doanh & Đầu tư: Landmark hợp tác chặt chẽ cùng các cơ quan di trú để hỗ trợ khách hàng thực hiện các kế hoạch kinh doanh khả thi, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư cũng như các đối tác sở tại phù hợp nhất với khách hàng.
  • Tư vấn Kinh doanh: Với định hướng tập trung phát triển và mở rộng vào thị trường Việt Nam, chúng tôi biết chính xác phương hướng cần phải tiếp cận và phương thức hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các giải pháp đầu tư bên ngoài triển vọng nhất và cả những cơ hội kinh doanh hiện hữu. Chúng tôi nỗ lực hết mình để hỗ trợ khách hàng nhằm giúp khách hàng có thể tiếp cận và hội nhập một cách hiệu quả vào các thị trường quốc tế có giá trị cao.